#เที่ยวตรุษจีน

4 matching results
Article
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพนครสวรรค์)
เตรียมชุดจีนให้พร้อม เที่ยวตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2566 15-26 มกราคม 2566 ชมขบวนแห่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ทั้งกลางวันและกลางคืน

Event
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพนครสวรรค์)
ต้นน้ำเจ้าพระยาและบริเวณถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์