#เบเกอร์รี่

2 matching results
Stay
โรงแรมชลอินเตอร์
ชลบุรีเป็นจังหวัดทางชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย โรงแรมชลอินเตอร์เป็นโรงแรมมาตรฐานสากลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเป็นประตูสู่ชายฝั่งตะวันออก โรงแรมประกอบด้วยห้องพัก148 ห้อง, ห้องอาหาร 2 ห้อง, เบเกอร์รี่ และห้องประชุม 7ห้อง ด้วยที่ตั้งอันเป็นจุดเด่น...