#เบเกอร์รี่

2 matching results
Food
เดอะบาร์น อีทเทอรี่ดีไซน์
คาเฟ่ชิค ๆ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทั้งเบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม อาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์