#เสาชิงช้า

12 matching results
See & Do
เสาชิงช้า
ศาสนาพราหมณ์มีความเกี่ยวพันกับชีวิตชาวไทยอยู่มาก เมื่อสร้างกรุงเทพฯ เสร็จแล้วจึงมีการสร้างโบสถ์พราหมณ์ และเสาชิงช้า

See & Do
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า
อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวร และฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์ อาทิ เทวรูปศิวนาฏราช พระอุมา และพระพิฆเนศ ปัจจุบันเทวรูปสำริดในหอพระอิศวรเป็นของจำลอง...

Article
เทศกาลกีฬากรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานครจัด “เทศกาลกีฬากรุงเทพฯ” ประจำปี 2565 ตลอดเดือนตุลาคม ดึงกีฬาไทยในอดีตกลับมาจัดเทศกาลการเล่นว่าว ตะกร้อ หมากกระดาน และมวยไทย

Event
เทศกาลกีฬากรุงเทพฯ
ลานคนเมือง ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร