#แก่งคุดคู้

5 matching results
See & Do
แก่งคุดคู้
เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่ตามลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆเป็นจำนวนมาก

Destination
เลย
จังหวัดเลย จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทางภาคเหนือ อยู่ท่ามกลางภูเขาห้อยใหญ่ ทำให้ดินฟ้าอากาศคล้ายกับภาคเหนือ แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม มีอากาศหนาวเย็น มีหมอกปกคลุมอยู่เสมอ โดยจังหวัดเลยมีสถานที่ท่องเที่ยว...