#แม่น้ำ ลำคลอง

302 matching results
See & Do
บึงสามพัน
มีลักษณะเป็นลำคลองยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีน้ำใสตลอดทั้งปี เป็นบึงที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม แหล่งเพาะพันธุ์ปลา ที่บริเวณริมบึงมีร้านอาหารไว้บริการด้วย

Food
แพแม่น้ำ
อาหารไทย-จีน

See & Do
ตลาดน้ำดอนมะโนรา
เปิดขาย 05.30 - 08.00 น. ถ้าหากมาสายล่วงเลยจากเวลานี้ จะเห็นแต่ภาพลำคลองที่ว่างเปล่า เพราะบรรดาเรือแม่ค้าจะทยอยพากันพายไปขายของต่อที่คลาดท่าอื่นๆ ต่อไป อาทิ ตลาดน้ำท่าคา