#แหนมปริญญา

2 matching results
Shop
แหนมปริญญา
แหนมปริญญา เป็นร้านขายของฝากขึ้นชื่อประจำเมืองอุดรธานีที่เปิดมานานกว่า 20 ปี จำหน่ายแหนมและของฝากขึ้นชื่อของจัวหวัดอุดรธานี เช่น หมูยอ หมูหยอง ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอยกรอบ เป็นต้น