#แหล่งโบราณสถาน

5 matching results
Article
วัดมหาธาตุ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท
ความเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของดินแดนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าเรียนรู้ของ “วัดมหาธาตุ” วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก

See & Do
โบราณสถานตุมปัง
โบราณสถานตุมปัง (ร้าง) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขต อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นั้น ได้พบแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ร่องรอยที่เหลือให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้ง ไศวนิกาย และ...

Destination
สระแก้ว
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ที่แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออก โดยอำเภออรัญประเทศ เปรียบประดุจประตูบานใหญ่ที่เปิดสู่อาณาจักรกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน...