#โขมพัสตร์

3 matching results
Shop
โขมพัสตร์
ผ้าพิมพ์ลายไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีเอกลักษณ์ความงามเฉพาะตัว ของอำเภอหัวหิน

Destination
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ซึ่งมีเขตแดนติดกับภาคใต้ มีลักษณะเป็นพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย-พม่าจนถึงฝั่งทะเลมีระยะทาง 11 กิโลเมตร สถานที่ที่น่าสนใจ คือ พระราชวังไกลกังวล...