#โบราณสถานวัดมหาธาตุ

3 matching results
See & Do
โบราณสถานวัดมหาธาตุ
วัดสำคัญของกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุเป็นเจดีย์ประธาน ลักษณะทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะแบบสุโขทัยแท้

Article
พื้นที่การจัดงานลอยกระทงทั่วประเทศ ปี 2564
รวมพื้นที่การจัดงานลอยกระทง ปี 2564