#โบสถ์

106 matching results
See & Do
วัดโบสถ์
ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 14-15 ไปประมาณ 16 กิโลเมตร

See & Do
วัดโบสถ์
อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตามริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิต"

See & Do
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้นอกเกาะเมือง เป็นศิลปแบบฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวโบสถ์มีความสวยสง่าประดับกระจกสี เหนือช่องหน้าต่าง พระแท่นหินอ่อนลวดลายงดงาม...

See & Do
วัดโบสถ์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านโบสถ์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบล บ้านกลาง สร้างเมื่่อ พ.ศ. 2164 โดยชาวมอญที่่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี วัดสังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2167 ชื่อ...

Article
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร กับตำนานที่ยาวนาน
ชมความสวยงาม ความเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดยโสธร “โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้” โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Event
งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร
วัดไทรอารีรักษ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Event
งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร
วัดไทรอารีรักษ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Event
งานลอยกระทงสี จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร
วัดไทรอารีรักษ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอุทัยธานี