#โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช

2 matching results
Shop
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช ถือเป็นผู้บุกเบิกการผลิตมะขามจากเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อตลาดมะขามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ซึ่งสร้างแบรนด์มาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่และขายดีมาจนถึงปัจจุบัน