#ไชน่าทาวน์

6 matching results
Event
เทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่
ตรอกเล่าโจ๊ว ถ.วิชยานนท์ - ถ.ช้างม่อย(บริเวณตลาดวโรรส) จ.เชียงใหม่