#ไชยา

26 matching results
Event
งาน“ไชยา มหานครศรีวิชัย”
วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี

See & Do
วัดรัตนาราม (วัดแก้ว)
ตั้งอยู่ที่บ้านวัดแก้ว ตำบลเลม็ด อยู่ห่างจากวัดพระบรมธาตุไชยาประมาณ 1 กิโลเมตร วัดแก้วเป็นวัดเก่าแก่

See & Do
พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)
เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย

Event
งานมหกรรมว่าวสุราษฎร์ธานี
หาดนายอำเภอ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Event
งาน Surat Thani Kite Festival 2021 "กินลมชมว่าว เคล้าเสียงคลื่น"
ณ หาดนายอำเภอ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี