#ไทยใหญ่

26 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านเมืองปอน
มาใช้ชีวิตที่แตกต่าง เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยใหญ่ดั้งเดิม นอนพักผ่อนให้เต็มที่ที่โฮมสเตย์ ทำอาหารและรับประทานร่วมกับชาวบ้าน แต่งกายชุดพื้นเมืองแบบไทยใหญ่ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เดินหรือขี่จักรยานชมรอบหมู่บ้าน ชาร์ตพลังกายและใจได้ดีเลยทีเดียว...

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน

See & Do
วัดจองคำ
อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก

See & Do
วัดฟ้าเวียงอินทร์
ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยใหญ่ ดินแดนวัดถูกแยกเป็นสองส่วน มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามอยู่ในแดนไทยและจะมองเห็นหลังคาโบสถ์สีแดงทรงไทยใหญ่อยู่ในฝั่งพม่า

See & Do
วัดมิ่งเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ เป็นวัดไทยใหญ่ สมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อยู่เรียกว่า วัดเงี้ยว หรือ วัดช้างมูบ (ช้างหมอบ) วัตถุโบราณของวัดมีบ่อน้ำโบราณ เรียกว่า บ่อน้ำช้างมูบ ..

Event
ออกหว่า
อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

Event
งานประเพณีชนเผ่าเครือไต
วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก

Event
ประเพณี ๑ ปี ๑ เดียวในโลก ประเพณีออกพรรษา ออกหว่า The End of Buddhist Lent Day
วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

See & Do
วัดพระนอน
เป็นที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่ และเป็นพระนอนองค์ขนาดยาว 12 เมตร ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมาก

See & Do
วัดจอมสวรรค์
ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า