#ไร่ บี.เอ็น.

315 matching results
Shop
ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ
น้ำนมข้าวโพด ข้าวโพดต้ม ไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด

Article
แอ่วเจียงฮายปีนี้...กับ 4 ที่ที่ต้องไป
หากปีนี้ใครที่คิดจะมาเที่ยวเมืองเหนือเราขอแนะนำกับเรื่องราวต่อไปนี้นั่นก็คือ “แอ่วเจียงฮายปีนี้...กับ 4 ที่ที่ต้องไป”

Shop
ไร่ บี.เอ็น.
ไร่ บี.เอ็น. ตั้งอยู่บนเขาค้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมาะสำหรับแวะชื้อของฝากและเยี่ยมชมพันธ์ไม้เมืองหนาวต่าง ๆ เป็นไร่ที่ผลิตพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว

See & Do
ไร่ บี.เอ็น.
เป็นไร่ที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาซื้อพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิดตามฤดูกาล เช่น บรอคคอรี่ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว มะเขือม่วง มะระหวาน สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ น้อยหน่าออสเตรเลีย

Shop
ไร่กำนันจุล
บริษัท จุลไหมไทย จำกัด พื้นที่เกษตรผสมผสาน มีร้านจำหน่ายผลผลิตด้านหน้าไร่

See & Do
ไร่ปภัสรา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง อำเภอวังม่วง ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีแปลงองุ่นพันธุ์ดีบนเนินเขา ฟาร์มม้า ฟาร์มนกกระจอกเทศ