#ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์วินยาร์ด

2 matching results
See & Do
ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์วินยาร์ด
เป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหิน บนพื้นที่ 220 ไร่จากเนื้อที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าเอเชียเคยอาศัยอยู่สภาพดินและสภาพอากาศจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์ต่างๆเช่น พันธุ์โคลอมบาร์ด เชอนินบลองก์...