#ไร่แม่ฟ้าหลวง

2 matching results
Article
Light of Life | แสงแห่งชีวิต นิทรรศการแสงไฟ กลไก และภาพเงา
ชวนชม lighting installation 15 ชิ้นงานหลัก ท่ามกลางอากาศเย็นสบายช่วงปลายปี จากศิลปิน 6 คน และสตูดิโอ 4 แห่งที่หลงใหลในแสงไฟ