#OTOP

370 matching results
See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่เหาะ
บ้านแม่เหาะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงาม อากาศเย็นตลอดปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าปาย
ตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียนรู้การเกษตรพอเพียง พักโฮมสเตย์ ขี่ช้าง ล่องแพ เที่ยวชมสะพานประวัติศาสตร์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละอูบ
บ้านละอูบ ชุมชนชาติพันธุ์ละว้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน กาแฟ และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพักและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวละว้า

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าปุ๊
สัมผัสวิถีชีวิตสองชาติพันธุ์ ไทยใหญ่และกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกยามเช้า นมัสการพระพุทธรูปศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ ศึกษาการทำเกษตรวิถีพอเพียง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชน

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านถ้ำลอด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ดอยสันวัวตอ ชมความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำลอด ล่องแพไม้ไผ่ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านต่อแพ
"ชมม่านทับทิม วิถีไต หลายตำนาน" ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านต่อแพ

Shop
ชีวาดอย
สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP กาแฟสด

Event
1 ตำบล 3 วัฒนธรรม
ศูนย์ OTOP น้ำเชี่ยว

Shop
คุ้มวิมานดิน
แหล่งผลิต และจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา OTOP ของ จ.ฉะเชิงเทรา สร้างสรรค์เป็นของใช้ของตกแต่งบ้านหลากหลายสวยงามน่ารัก

See & Do
ตลาดน้ำเมืองรังสิต
ตั้งอยู่บริเวณคลอง 1 ตำบลประชาธิปัตย์ แพตลาดน้ำรังสิตมีทั้งหมด 11 แพ แต่ละแพมีการจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP อาหารคาวหวานมากมาย