#Pha nam

10 matching results
See & Do
ถ้ำภูผาเพชร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านป่าพน ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง มีความสวยงาม เพดานถ้ำสูงโปร่ง ภายในถ้ำมีลักษณะแปลกตาและอัศจรรย์ เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ลักษณะภายในแบ่งเป็นห้อง ๆ ไม่ต่ำกว่า 20 ห้อง

Article
อช.ผาแดงแจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยค้ำฟ้า
ปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยค้ำฟ้า ในอุทยานแห่งชาติผาแดง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

Event
Bangkok Design Week 2023
กรุงเทพมหานคร