#ShangriLaHotelChiangMai

2 matching results
Stay
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
ภายในโรงแรมมีบรรยากาศของวัฒนธรรม และประเพณีของภาคเหนือ มีสนามเทนนิสเปิดให้บริการ Wedding Package และ Honeymoon offers บริการรับฝากสัมภาระ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการเช็คอิน 24 ชั่วโมง