#TheRiveriebyKatathaniChiangRai

2 matching results
Stay
เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
มี Organic Garden และ Minimart มี Kids’ Club สนามเด็กเล่น และ Kiddy Pool สำหรับเด็ก มี Jogging Track มีห้องเล่นโยคะ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการรับฝากสัมภาระ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ