#Trat

33 matching results
See & Do
เกาะขาม
เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก สามารถนั่งเรือหรือพายคายัก มาจากเกาะหมากได้ สิ่งที่น่าสนใจบนเกาะ คือ กลุ่มหินภูเขาไฟสีดำ รูปทรงแปลกตาที่เรียงรายอยู่ในบริเวณหน้าชายหาด มีธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่น น้ำทะเลใสสะอาดและหาดทรายขาว...

See & Do
เกาะหมาก
ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร รูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าวและสวนยางพารา มีชายหาดที่สวยงามและน้ำทะเลใสสะอาด เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่...

See & Do
เกาะกูด
เป็นเกาะที่อยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกของน่านน้ำทะเลตราด มีความยาว 25 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองตราด 80 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์...

See & Do
เกาะช้าง
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเนื้อที่ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงและผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด คือเขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์...

See & Do
โบราณสถานจวนเรซิดัง กัมปอร์ต
เป็นอาคารเรือนไม้โบราณสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ตำบลบางพระ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระปราณีจีนประชา ปลัดฝ่ายจีนเมืองตราด เพื่อใช้เป็นเรือนหอให้กับบุตรสาว นามว่าสุด...

See & Do
เกาะขายหัวเราะ
ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังเกาะกระดาด เป็นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล ที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนึ่งต้น เสมือนภาพในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามจากเกาะกระดาด ไปที่เกาะขายหัวเราะแห่งนี้ได้ในช่วงเวลาที่น้ำลง

See & Do
นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูน
เป็นชุมชนที่นำเสนออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และวิถีนิเวศของกลุ่มชาติพันธ์ุชองในจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จัก กลุ่มชาติพันธุ์ชองเผ่าซัมเร ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดตราด ยังคงมีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่หาชมยาก...