#Wat Suwan

2 matching results
Destination
นราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส (Narathiwat) เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า...