จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

catagory icon image | 
TourismThailand, 14 Aug 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมีอยู่หลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก ฯลฯ สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาด จ.สงขลา ได้แก่

  <li>หาดสมิหลา 
  หาดชลาทัศน์ 
  ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 
  ย่านเมืองเก่าสงขลา 
  Street Art เมืองสงขลา 
 1. สะพานติณสูลานนท์ 
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
  เกาะยอ 
 2. มัสยิดกลางสงขลา 
 3. ตลาดน้ำคลองแห 
 4. สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 
 5. ตลาดกิมหยง 
 6. ควนคานหลาว 
 7. น้ำตกโตนงาช้าง
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%