จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

catagory icon image | 
TourismThailand, 14 ส.ค. 2020
ถูกใจ
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในจังหวัดสงขลานั้นมีอยู่หลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก ฯลฯ สำหรับจุดเช็คอินห้ามพลาด จ.สงขลา ได้แก่

 1. หาดสมิหลา 
  หาดชลาทัศน์ 
  ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 
  ย่านเมืองเก่าสงขลา 
  Street Art เมืองสงขลา 
 2. สะพานติณสูลานนท์ 
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
  เกาะยอ 
 3. มัสยิดกลางสงขลา 
 4. ตลาดน้ำคลองแห 
 5. สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 
 6. ตลาดกิมหยง 
 7. ควนคานหลาว 
 8. น้ำตกโตนงาช้าง
0.00

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%