backgound image pattern

ขอนแก่น

ไฮไลท์
  • อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ มีภาพเขียนสีและภาพสลักตามผนังถ้ำต่าง ๆ รวมทั้งรอยเท้าไดโนเสาร์
  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นสถานที่จัดแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในจังหวัดขอนแก่น
  • พระธาตุขามแก่น เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ
  • วัดหนองแวง เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุแก่นนคร
  • วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ในเขตวนอุทยานมีน้ำตกตาดโตน ซึ่งมีความสูงราว 10 เมตร

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอำเภอเมืองฯ ครบครัน ทั้งที่พักหลากหลายรูปแบบหลายระดับรองรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน และบริการต่าง ๆ จำนวนมาก มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบินที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มาก 

ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน อำเภอซำสูง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนศิลา และอำเภอเวียงเก่า

สำรวจ ขอนแก่น

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง