backgound image pattern

นครพนม

ไฮไลท์
  • พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  • พระธาตุนคร ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ มีลวดลายวิจิตรตระการตา
  • ชมวิวริมโขง ที่นครพนม มีเส้นทางคนเดินและเส้นทางจักรยานเลียบริมโขง
  • วัดนักบุญอันนา หนองแสง เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
  • อุทยานแห่งชาติภูลังกา จุดเด่นที่น่าสนใจ คือดอยภูลังกา ดอยหัวลิง

จังหวัดนครพนมเคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มาก และยิ่งปัจจุบันนี้ นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน มีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบิน ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดนครพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอท่าอุเทน อำเภอเรณูนคร อำเภอบ้านแพง อำเภอปลาปาก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม และอำเภอวังยาง

สำรวจ นครพนม

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง