backgound image pattern

มุกดาหาร

ไฮไลท์
  • อาหารพื้นเมืองที่ห้าแยกชุมชนเวียดนาม แนะนำข้าวเปียก กวยจั๊บญวน ข้าวต้ม เลือดแปลง
  • เที่ยวแก่งกะเบาในฤดูแล้งที่น้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลงมาก จะสามารถเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทราย

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนสำคัญจังหวัดหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากขึ้น

มุกดาหารโดดเด่นในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติ เนื่องจากพลเมืองของจังหวัดประกอบด้วยชนพื้นเมืองต่าง ๆ หลากหลายเผ่า มุกดาหารจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ จึงนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม

สำรวจ มุกดาหาร

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง