backgound image pattern

พะเยา

ไฮไลท์
  • วัดศรีโคมคำ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่
  • กว๊านพะเยา บึงน้ำขนาดใหญ่ ชมวิว ชมนกน้ำ ชมสถานีประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ
  • น้ำตกภูซาง อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูซาง มีความแปลกประหลาดตรงที่เป็นน้ำตกน้ำอุ่นแห่งเดียวของประเทศไทย
  • พิชิตยอดเขาพร้อมชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดที่วนอุทยานภูลังกา
  • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นสถานที่ซึ่งค่อนข้างจะท้าทายกับการเดินขึ้นดอยด้วยระยะทางไกล

จังหวัดพะเยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สงบงาม เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอารยธรรมเก่าแก่ มีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ วัดพระธาตุจอมทอง โบราณสถานเวียงลอ ศาลหลักเมืองพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ วัดติโลกอาราม วัดอนาลโยทิพยาราม และวัดนันตาราม ที่มีวิหารแบบศิลปะไทใหญ่ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังและตกแต่งลวดลายฉลุอย่างวิจิตรตระการตา 

นอกเหนือจากการเดินและขับรถส่วนตัวแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งรถรางชมเมืองพะเยาได้อีกด้วย 

ส่วนใครที่เป็นสายท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ก็สามารถออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ริมบึงน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบได้ที่กว๊านพะเยา หรือขึ้นไปพิชิตยอดเขาพร้อมชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในจังหวัดที่วนอุทยานภูลังกา ตลอดจนเข้าไปเยือนถ้ำ น้ำตก อ่างเก็บน้ำ และชมความสวยงามของฝูงนกยูงที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

สำรวจ พะเยา

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง