backgound image pattern

ลำพูน

ไฮไลท์
  • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
  • วัดจามเทวี หรือวัดกู่กุด
  • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
  • พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
  • วัดเกาะกลาง

ลำพูนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของไทยที่มีพื้นที่เล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ มีสถานที่สำคัญตั้งแต่สมัยนครหริภุญชัยเมื่อหลายพันปีก่อน ได้แก่ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองลำพูนอย่างวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย กู่ช้าง กู่ม้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสุสานช้างศึก-ม้าศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ตลอดจนสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นไล่เลี่ยตามมาและมีความสวยงามวิจิตรไม่แพ้กัน เช่น วัดสันป่ายางหลวง พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน วัดเกาะกลาง และวัดจามเทวี หรือวัดกู่กุด ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้  

นอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนลำพูน ต้องแวะไปชิมลำไยหวานอร่อย และเลือกซื้อผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดติดไม้ติดมือกลับมา 

แหล่งทอผ้ายกดอกฝีมือเยี่ยมของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ผ้าทอบ้านเวียงยอง ผ้าทอบ้านศรีเมืองยู้ มีให้เลือกทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งแบบเป็นผืน แบบตัดเย็บเป็นชุดสำเร็จ และเครื่องใช้แบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ย่าม กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น 

จังหวัดลำพูนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง 

สำรวจ ลำพูน

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง