backgound image pattern

ลำพูน

ไฮไลท์
  • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
  • วัดจามเทวีหรือวัดกู่กุด
  • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
  • พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
  • วัดเกาะกลาง

ลำพูนเป็นจังหวัดในภาคเหนือของไทยที่มีพื้นที่เล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่  
มีสถานที่สำคัญซึ่งอยู่ยงคงกระพันมาตั้งแต่สมัยเป็นนครหริภุญชัยเมื่อหลายพันปีก่อน ได้แก่ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองลำพูนอย่างวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย กู่ช้าง กู่ม้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสุสานช้างศึก-ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี ตลอดจนสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่ก่อตั้งขึ้นไล่เลี่ยตามมาและมีความสวยงามวิจิตรไม่แพ้กัน อาทิ วัดสันป่ายางหลวง พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน วัดเกาะกลาง และวัดจามเทวีหรือวัดกู่กุด ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ นอกจากจะมีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนลำพูน ต้องแวะไปชิมลำไยหวานอร่อย และเลือกซื้อผ้าไหมยกดอก ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด ติดไม้ติดมือกลับมาอย่างน้อยคนละผืน 

 

ทิปส์ท่องเที่ยว

การเข้าชมนมัสการพระธาตุหริภุญไชย นักท่องเที่ยวควรแต่งกายสุภาพ ห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงและกระโปรงสั้นเข้าไปนมัสการพระธาตุ

ล่องเรือเที่ยวลำน้ำปิง ควรเตรียมแว่นดากันแดด หมวก ครีมกันแดด ขนม และน้ำดื่มไปด้วย เพราะต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 2 ชั่วโมง และควรสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง

แหล่งทอผ้ายกดอกผีมือเยี่ยมของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ผ้าทอบ้านเวียงยอง ผ้าทอบ้านศรีเมืองยู้ มีให้เลือกทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งแบบเป็นผืน แบบตัดเย็บเป็นชุดสำเร็จ และเครื่องใช้แบบต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ย่าม กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น

จังหวัดเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในดินแดนล้านนา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "นครหริภุญชัย" โดยมีพระนางจามเทวีเป็นผู้ครองนครองค์แรก (ชื่อเดิมคือเมืองหริภุญไชย)

นอกจากลำพูนจะเป็นเมืองเก่าแก่แล้ว ปัจจุบันยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไยและผ้าทอคุณภาพดีอีกด้วย

จังหวัดลำพูนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม

สำรวจ ลำพูน

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง