backgound image pattern

ราชบุรี

ไฮไลท์
  • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • น้ำตกห้วยผาก

จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานคร เรียกว่า “ทวารวดี” จากตำนานเล่าว่า นครปฐมเป็นเมืองหลักที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยตัวเมืองราชบุรีนั้น มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย กระทั่งในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายมาตั้งยังศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ ถนนเพชรเกษม ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่ที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปแล้ว ทางจังหวัดยังได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

นอกจากนี้ในอำเภอเมืองราชบุรี ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

ไม่เพียงเท่านี้ สถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรีที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ขอแนะนำว่าถ้านักท่องเที่ยวคนไหนสนใจ ให้ไปเที่ยวในช่วงเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมีเรือขายสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือหากใครชอบความงดงามแบบธรรมชาติสุด ๆ ในเขตอำเภอสวนผึ้งยังมีน้ำตกห้วยผาก น้ำตกสายเล็ก ๆ เชิงเทือกเขาตะนาวศรี ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้

ส่วนเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีกินข้าวห่อ หรืออั้งหมี่ถ่อง เป็นพิธีสู่ขวัญ มีขึ้นในเดือนเก้า ในพิธีมีการต้มข้าวห่อเลี้ยงกัน สำหรับข้าวห่อนั้น คือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวยแล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายข้าวต้มลูกโยน

ปิดท้ายตรงนี้ขอเอาใจนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบการรับประทาน จังหวัดราชบุรีขึ้นชื่อเรื่องการผลิตนมสด ซึ่งดำเนินงานโดยสหกรณ์โคนมหนองโพ จำหน่ายนมสดคุณภาพดี ราคาถูก หาซื้อเป็นของฝากได้ด้วย

สำรวจ ราชบุรี

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง