backgound image pattern

ศรีสะเกษ

ไฮไลท์
  • ปราสาทปรางค์กู่ สร้างด้วยอิฐเรียงแผ่นโต ๆ เหมือนปราสาทศรีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์
  • วัดมหาพุทธาราม มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
  • สวนสัตว์ศรีสะเกษ อยู่ภายในสวนสมเด็จศรีสะเกษ มีสัตว์ป่าหลายชนิดให้ชม
  • ผามออีแดง จุดชมทัศนียภาพเขาพระวิหารที่ใกล้ที่สุด และยังมีภาพสลักหินนูนต่ำ
  • น้ำตกสำโรงเกียรติ หรือน้ำตกปิศาจ น้ำจะไหลจากหน้าผาสูงลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้น ๆ

จังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ซึ่งนำเอาศิลปวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะขอมโบราณ มาหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานอย่างลงตัว และมีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม

จังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอศิลาลาด

สำรวจ ศรีสะเกษ

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง