backgound image pattern

หาดใหญ่

ไฮไลท์
  • ตลาดกิมหยง
  • สวนสาธารณะนครหาดใหญ่

หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสงขลาประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร จึงถือเป็นเมืองที่เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้ และเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้า การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดและของภูมิภาค

ที่โดดเด่นที่สุดคือ หาดใหญ่เป็นสวรรค์ของนักซื้อ เพราะมีตลาดกิมหยงและตลาดสันติสุขที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ทั้งจากในและนอกประเทศในราคาถูก อีกทั้งยังมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีของกินอร่อย ๆ มากมาย ทั้งกลางวันและกลางคืน เมืองหาดใหญ่จึงคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้านานาชนิด ตลอดจนมาใช้ชีวิตยามราตรีตามสถานบันเทิงที่มีอยู่มากมายในหาดใหญ่ ย่านการค้าของหาดใหญ่ในปัจจุบันจึงคึกคักอยู่ตลอดเวลา มีความเจริญยิ่งกว่าอำเภอเมืองสงขลาเสียอีก

นอกจากนี้หาดใหญ่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกเช่น สวนสาธารณะนครหาดใหญ่ ซึ่งมีกระเช้าลอยฟ้าและสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ หรืออาจเลยไปเที่ยวสงขลา  ขึ้นเขาตังกวน เที่ยวย่านเมืองเก่า ชมรูปปั้นนางเงือกที่หาดสมิหลา ซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันนัก

สำรวจ หาดใหญ่

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง