backgound image pattern

ยะลา

ไฮไลท์
  • เมืองเบตง มีขุนเขาล้อมรอบ อากาศเย็นสบาย มีฝนตกชุก และมักมีหมอกปกคลุมในยามเช้า
  • วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
  • ป่าฮาลา-บาลา อยู่บริเวณตอนใต้สุดของประเทศไทย
  • บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  • หมู่บ้านซาไก หมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าเงาะซาไก

ยะลาคือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย ตัวเมืองยะลานั้นมีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทางกว้างขวาง ดูสบายตาน่าชม และมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายสไตล์แล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะบ้านเรือนและวิถีความเชื่อที่แตกต่างนั้น ทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน

จังหวัดยะลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง

สำรวจ ยะลา

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง