backgound image pattern

ปัตตานี

ไฮไลท์
  • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย
  • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาเนิ่นนาน
  • แหลมตาชี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและพระอาทิตย์ตกในยามเย็น
  • หาดแฆแฆ เป็นชายหาดสาธารณะที่สวยงาม

ปัตตานี เป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งได้สั่งสมความรุ่งเรืองมายาวนาน คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล

จังหวัดปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน

สำรวจ ปัตตานี

Please try other type
Plenty of places is waiting for your visit!

การเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง